برگزاری دومین کرسی آزاد اندیشی با موضوع” دیدگاه های فقهی و کلامی تقریب مذاهب اسلامی”

کرسی آزاد اندیشی ” دیدگاه های فقهی و کلامی تقریب مذاهب اسلامی” با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی  رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

در این کرسی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عزیزی ارائه دهنده و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح الله نعیمیان ناقدین جلسه بودند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی هاشمی دبیری جلسه را بر عهده داشت.
تفاوت تقریب و وحدت، ضرورت تقریب،  تقریب بین مذاهب یا پیروان مذاهب، تقریب به مثابه استراتژی یا تاکتیک از موضوعات مورد بررسی در این  کرسی بود.

در این کرسی مباحث در چند فصل و با استفاده از پرده نگار ارائه گردید.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی عزیزی، در ارائه موضوع خود ابتدا دیدگاه های فقهی را در سه عنوان طبقه بندی نموده و به این صورت بیان فرمودند:

  • دیدگاه اختلاف های مذاهب به مثابه اجتهادهای مختلف؛
  • دیدگاه تبیین مشترکات از طریق فقه مقارن؛
  • دیدگاه حرکت به سمت وحدت فقهی ازطریق شعائر مشترک؛

 ایشان دیدگاه های کلامی را هم در چهار عنوان، ۱- معذور انگاری مبتنی برپلورالیزم؛ ۲- تبیین موارد اختلاف با مباحثات علمی؛ ۳- تاکید بر مرجعیت علمی اهل بیت علیه السلام و  ۴- باز خوانی مذهب با حفظ اصول و مرزهای آن، ارائه فرمودند که مباحث مفیدی برای دیگران به حساب آمد، و با ذکر صاحبان اقوال مختلف و زمینه های فکری آنان به تبیین این امر همت گماشتند.

 ناقدان محترم هم ضمن تشکر از مطالب خوب وحسن ارائه به اشکالاتی که ارائه بحث داشته پرداختند.  در پایان هم ارائه کنندگان به سوالات پژوهشگران حاضر در جلسه پاسخ دادند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی در پایان این کرسی اظهار داشت: برگزاری چنین نشست هایی از وظایف ذاتی یک پژوهشگاه است و این نشست ها در هفته های پیش رو با موضوعات تقریبی ادامه خواهد داشت.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به موضوع کرسی برگزار شده تاکید کرد: امکان تقریب در عرصه فقهی، سیاسی و اعتقادی وجود دارد و پژوهشگران و نخبگان می توانند با ارائه راهکار های خود در این مسیر به ما یاری رسانند.