طرح‌های پژوهشی

معرفی اجمالی دفتر پژوهش پژوهشگاه مطالعات تقریبی

●دفتر پژوهش به نوعی قلب تپنده هر پژوهشگاه است که از بدو ورود یک محقق و ارائه طرح تا زمانی که طرح کامل و به عنوان کتاب به چاپ برسد، نقش به سزایی را به عهده دارد. در واقع هر کتابی قبل از چاپ تمام مراحل اجرایی خود را از قبیل تایپ ، مقابله، ویراستاری، صفحه آرایی، بازبینی، ترجمه، مطابقه، تنظیم مقدمه و فهارس، طرح جلد و مراحل اخذ فیپا، تنظیم شناسنامه کتاب و چاپخانه، در دفتر پژوهش می¬گذراند. علاوه بر این تمام قراردادها، دستور پرداخت ها و مواردی از این قبیل نیز به عهده دفتر پژوهش می باشد. همچینن تمام اسناد پژوهشی از قبیل پرینت تحقیقات مرکز و سی دی آن ها در این دفتر بایگانی می شود.

شرح وظایف مدیر دفتر پژوهش

۱. اشراف و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفتر پژوهش؛
۲. تماس با محققان و تأکید بر تحویل به موقع کارها مطابق با قراردادهای منعقد شده؛
۳. تعامل با مدیران گروه در راستای مشخص کردن ارزیاب طرح‌های در دست انجام؛
۴. پیگیری انجام اصلاحات ارزیابی توسط محقق و در صورت اختلاف نظر، تشکیل جلسه‌ای جهت داوری در اصلاح ارزیابی؛
۵. به روزرسانی لیست طرح‌های تحقیقاتی هر گروه که در مرحله ارائه طرح و یا ارزیابی قرار دارند در تعامل با مدیران گروه؛
۶. هماهنگی تشکیل جلسات شورای پژوهشی با اعضاء و مدیران گروه و شرکت در آن جلسات به عنوان دبیر جلسه؛
۷. تهیه کاربهای تحقیقات و خدمات پژوهشی برای هر سال؛
۸. بازبینی نهایی کتاب‌های آماده چاپ و تأیید آن‌ها؛
۹. جذب و بکارگیری نیروهای اجرایی برای انجام خدمات پژوهشی؛
۱۰. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر پژوهشگاه.

شرح وظایف نیروهای اجرائی دفترپژوهش

الف – بخش کارشناسی امور پژوهشی

۱. انعقاد قراردادهای تحقیقاتی- پژوهشی و خدمات پژوهشی و پیگیری امور مربوطه؛
۲. تهیه و تنظیم بودجه درخواستی سالانه پژوهشگاه؛
۳. تهیه و تنظیم نرخ کاربهای تحقیقات و خدمات پژوهشی در دفتر پژوهش؛
۴. تعامل مستمر با مسئول اداری- مالی مرکز در مورد کنترل پروژه‌ها و نهایی‌سازی قراردادها؛
۵. محاسبه ساعات کاری محققان و نیروهای پروژه‌ای و تنظیم دستور پرداخت حق الزحمه آن‌ها و ارجاع آن به امور مالی؛
۶. تهیه و تنظیم بروشور سالانه پژوهشگاه ؛
۷. تنظیم و ارائه گزارش عملکرد ماهانه و سالانه محققان پژوهشگاه به ریاست محترم پژوهشگاه؛
۸. پيگيري مراحل آماده‌سازي تحقیقات پژوهشی گروه‌ها جهت چاپ از مرحله دریافت از گروه تا مرحله بازبینی فنی (اعم از ترجمه، تايپ، مقابله، تکثیر و بایگانی، ويراستاري، مطابقه و صفحه‌آرايي)؛
۹. تهیه و تنظیم آرشیو فایلهای طرحهای پژوهشی در هر یک از این مراحل ذکر شده؛
۱۰. تنظیم دستور جلسات پژوهشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن؛
۱۱. ایجاد زمان‌بندی دقیق جهت به ثمر رسیدن طرح‌های تحقیقاتی در حال اجرا و نیز خدمات پژوهشی در تعامل با محققان و نیروهای اجرایی؛
۱۲. انجام امور محوله دیگر از سوی مدیر دفتر پژوهش .

ب –بخش آماده سازی کتاب

۱. بازبینی فنی کتاب‌های آماده چاپ؛
۲. پيگيري مراحل آماده‌سازي كتاب‌ها جهت چاپ از مرحله بازبینی فنی تا مرحله چاپ (اعم از: بازبینی فنی، پیگیری اعمال اصلاحات کامپیوتری صفحه آرایی و بازبینی فنی، پیگیری نگارش مقدمه مدیر مرکز، تحویل به مسئولین مربوطه جهت اخذ مجوز و چاپ)؛
۳. تهیه و تنظیم آرشیو کتاب‌های چاپ شده؛
۴. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر دفتر پژوهش .

ج- بخش آرشیو و تایپ

۱. تهیه و تنظیم آرشیوطرح‌های در دست انجام گروههای پژوهشی تمام پژوهشکده ها؛
۲. تهیه و تنظیم آرشیو پرونده‌های طرح‌های تحقیقاتی؛
۳. تهیه و تنظیم آرشیو سی دی کتاب‌های پژوهشگاه؛
۴. حروفچینی نامه‌ها، صورتجلسه ها و موارد سفارش شده از سوی مدیران مرکز؛
۵. پیاده سازی فایل صوتی جلسات؛
۶. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر دفتر پژوهش