حضور روحانیون اهل سنت و شیعه در مراسم افتتاحیه اربعین

مراسم نمادین افتتاحیه اربعین حسینی با حضور روحانیون اهل سنت و شیعه در شهر فاو عراق برگزار شد.
مراسم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی هرساله با حضور میلیونی عاشقان حسینی اعم از شیعه ، سنی ، مسیحی و … در کشور عراق برگزار می شود.
خاطرنشان می شود ۱۵ درصد مردم فاو عراق از اهل سنت هستند که جمع کثیری از آنها همزمان با ایام اربعین با پای پیاده به زیارت امام حسین (ع) مشرف می شوند.