حرکت مليوني و بي نظير زائران حسيني (اعم از شيعه و سنی) نمادي از وحدت و همبستگي پيروان مذاهب اسلامي است

 

 

 

 
                                  

عشق به حسين ، زمان، زمين ، نژاد  و مذهب نمي شناسد .قلوب همه انسانهائي که فطرت الهي شان هنوز به تاريکي نگرائيده و مسخ نشده است پيوسته بسوي او گرايش دارد  آنان که نداي رهائي بشريت  از جور ستم زمانه را سرمي دهند با درک نسبي قيامش با او احساس قرابت  مي کنند مسلمانان نيز با قطع نظر از کثرات و مذاهب خاصي که دارند در محبت و عشق به او به وحدت مي رسند پيامبر( ص) در گفتاري جامع و رمزگونه استمرار و حيات مکتبش را به حسين پيوند زد که :

 

حسين مني و انا من حسين ( مسند احمد ج۴ص۷۷۲- سنن ابن ماجه ج۱ص۵۱- سنن الترمذي ج۵ص۳۲۴- کامل الزيارات ص ۱۱۶)

در تبيين اين کلام پيامبر (ص) که مورد اتفاق همه مذاهب اسلامي بوده و در منابع روائي فريقين ذکر شده است نکاتي لازم الذکر است :

۱-فقره نخست  روايت فوق ، پاسخ به همه کساني است که حرکت و قيام حسيني را خارج از حرکت حياتبخش رسول خدا (ص) دانسته و شبهه در اصالت قيامش کرده اند.  با اين سخن حضرت به همه اينگونه  ياوه گوئيها خاتمه داده مي شود که قيام حسين ريشه در قيام جدش دارد : حسين مني ،  او بيگانه با جدش نيست بلکه وجودش نشات گرفته از وجود رسول خاتم است پس حيات حسين ادامه حيات  رسول الله است و اتحاد  وجودي بين آنان حکمفرماست .

۲-فقره دوم روايت : وانا من حسين ، مبين آن است که بقاي پيامبر (ص) و مکتبش نيزازطريق  حسين خواهد بود . پس اسلام گرچه نبوي الحدوث است اما  حسيني البقاست .

۳- اگر بقاي اسلام – نه مذهب خاص –از طريق  حسين عليه السلام باشد معنايش اين است که همه امتهاي اسلامي ، بقاي دينداري شان را مديون ابي عبدالله عليه السلام هستند.

۴- اگر بقاء پيامبر(ص)  و مکتبش ببرکت قيام حسيني است مفهومش ان است که قيام حسين حافظ اديان ديگر نيز مي باشد از اينرو اگر قيام امام حسين عليه السلام نبود نه تنها مکتبي بنام اسلام نبوي ، موجوديت و تداوم  نمي يافت بلکه نبوت ديگر انبياء الهي نيز منسوخ مي شد و هيچ ديني – از اديان ابراهيمي – استمرار نمي يافت چون اسلام و قرآن حافظ اديان ديگر بوده و موجوديت انها را برسميت شناخته است. بنابراين اديان ديگر نيز بقائشان مديون قيام حسين است .

۵-بنابر نکته فوق ،همه اديان و مذاهب اسلامي در ساحت امام حسين عليه السلام به وحدت خواهند رسيد از اينرو حسين را بايد تجلي تقريب بين المذاهب و الاديان دانست .

۶- منحصرنمودن  قيام ابي عبدالله به مذهب و مرام خاص با روح کلماتي که از آن بزرگوار بر جاي مانده منافات دارد سيره و گفتار آن حضرت فرامذهبي بوده و نجات اساس اسلام بلکه اصل بشريت را مقصد خويش قرار داده است.انجا که فرمود :وعلي الاسلام السلام اذ بليت الامه براع مثل يزيد ؛ اسلامي که – نه مذهب و فرقه خاص – در راسش فردي همانند يزيد حکومت کند بايد فاتحه اش را خواند

 و در جاي ديگر : موت في عز خيرمن حياه في ظلم ؛  مرگ با عزت برتر از زندگي درسيطره ظلم است .

 و سخن حماسي و الهام بخش ديگرش که : الا وان الدعي ابن الدعي قد رکزني بين اثنتين بين السله و الذله هيهات منا الذله – اگاه باشيد که اين فرد نابکارو فرومايه – ابن زياد- مرا بين کشته شدن و ذلت بيعت با يزيد مخير کرده است پس بدانيد پذيرش ذلت در مرام ما جائي نداشته  و از ما  اهلبيت و پيروانمان  بدور است.

آيا اين نوع جملات حماسي  وعزت بخش  را ميتوان  اختصاص به مذهب و مرام و سرزمين خاصي دانست .به همين دليل در زيارت اربعين مي خوانيم که : وبذل مهجته فيک ليستنقذ عبادک من الجهاله و حيره الضلاله – حسين عليه السلام خون قلبش را نثار کرد تا بشريت را از بيماري جهل و ضلالت برهاند .

 

چند جمله در زمينه عظيم ترين راهپيمائي جهان دراربعين حسيني

                      

۱- گفتار و سيره صحابه راستين پيامبر (ص) مورد قبول همه مذاهب اسلامي بوده و دانشمندان  اهل سنت نيزازآن  بعنوان سومين منبع استنباط احکام شرعي – بعد از قران و سنت نبوي – ياد مي کنند.

۲- از جمله صحابه راستين رسول خدا (ص) که مورد قبول پيروان همه مذاهب اسلامي مي باشد  جابر بن عبدالله انصاري است که بعنوان اخرين صحابه رسول اکرم (ص) از او نام برده مي شود .او بعد از حدود يک قرن عمر با برکت و پرافتخار( در بين سالهاي  ۷۰تا ۸۰ هجري) در مدينه منوره وفات يافت .

 ۳- بنا بر نقل شيخ طوسي در مصباح المتهجد، ص ۷۸۸؛ جابر توانست دراولين  اربعين بعد ازشهادت امام حسين ، بعنوان اولين زائر قبر مطهر ابي عبدالله الحسين عليه السلام در کربلاي معلي حضور يابد .

۴- راهپيمائي عظيم اربعين حسيني را مي توان اقتدا به حرکت رمزگونه صحابي رسول خدا (ص) جابربن عبدالله انصاري دانست . او در عصر
ي که بدليل حاکميت جور ، بردن نام حسين جرم محسوب مي گرديد ،  به همراه عطيه کوفي جهت زيارت ان حضرت با پاي پياده در حالي که حدود ۱۰۰سال از عمرش مي گذشت و نابينا هم بود از مدينه عازم  کربلا گرديد.

۵- حرکت مليوني و بي نظير زائران حسيني – اعم از شيعه و سني -که فارغ ازهر نوع گرايش و  تعصبات مذهبي در آن حضور دارند نمادي ازوحدت و همبستگي پيروان مذاهب اسلامي ونمايشي از  اقتدار اسلام در برابر جريان استکبار خواهد بود .

۶- راهپيمائي بي نظير زائران حسيني، تجلي تعظيم شعائر الهي است که در قران کريم از آن بعنوا ن يکي از آثار تقوي القلوب ياد شده است  ومن يعظم شعائرالله فانها من تقوي القلوب ( آيه ۳۲سوره مبارکه حج )

۷- راهپيمائي شکومند اربعين حسيني پيام اور اين معناست که مکتب توحيدي و ظلم ستيز حسين عليه السلام هميشه  زنده و حياتبخش بوده و برغم تلاش بي وقفه مستکبران در طول تاريخ جهت محو ان ، همچنان به راه خويش تا رسيدن به حاکميت مهدوي و گسترش عدالت همه جانبه در سراسر جهان ادامه خواهد داد . والسلام

                         

حجت الاسلام والمسلمین  سيد مصطفي حسيني رودباري مدیر گروه قرآن و حدیث