جنایات دشمن شدید

نویسنده: میثم عرب سرخی

ناشر: آفاق روشن بیداری

۲۵۱ صفحه و انتشار سال ۱۳۹۶

واژه ترور که در لغت و منابع علوم سیاسی به معنای آدم­کشی، تهدید و ایجاد خوف و وحشت در میان مردم، برای نیل به اهدافی از قبیل براندازی حکومت و به دست گرفتن زمام امور دولت یا تفویض آن به گروه دیگر، آمده است، از مهم­ترین ابزار حدوث و بقاء رژیم صهیونسیم بوده است. مسئله ترور و ایجاد تفکر تروریسم از ابتدا توسط اولین بانیان کنگره­یِ صهیونسیم و رهبران بعدی آنها، مورد توجه جدی قرار گرفت. اشخاصی مانند تئودور هرتزل، وایزمن و مناخیم بگین که از رهبران اولیه این رژیم به حساب می­آیند علناً در نوشته­ها و اظهارات خود به این مسئله پرداختند. جمله­هایی مانند « برادر من باش و گرنه می­کشمت» و « دکارت گفته است: من می­اندیشم پس هستم، اما من می­گویم من میجنگم پس هستم» شاهد صدقی است بر این مدعا که از سوی مناخیم بگین در کتاب­هایش ترویج شده است. این رژیم با تفکر تروریسم توانست در سه مرحله حیات خود یعنی اشغال­گری و برگشتن به سرزمین فلسطین، تشکیل دولت اسرائیل و بقای آن به موفقیت­های چشمگیری دست یابد. کتاب «جنایات دشمن شدید» به بررسی مسئله ترور و تفکر تروریسمیِ رژیم صهیونیسم پرداخته است.

این کتاب ابتدا به بررسی مفهومی واژه تروریسم پرداخته، سپس زمینه­های فکری و اعتقادی و پیشنه تاریخی تروریسم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده است. مطالب بعدی کتاب به معرفی سازمان­های تروریستی پیش از تشکیل دولت اسرائیل مانند سازمان­های هاشومِر، هاگانا و پالماخ و بعد از تشکیل آن مانند سازمان­های ناحال، واحد ۱۰۱ و جنبش کاخ و دیگر سازمان­ها اختصاص یافته است. و در آخر با ذکر عملیات­های تروریستی این رژیم که حجم وسیعی از این کتاب را تشکیل می­دهد مطالب اصلی کتاب خود را به پایان رسانده است.