تبیین اقدامات پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاونت فرهنگی مجمع تقریب

مراسم تقدیر از تلاش های حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی ریاست پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب و معارفه حجت الا سلام والمسلمین راشدی نیا با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی در ابتدای این مراسم  اظهار داشت: خوشحالم از اینکه امروز هدایت این پژوهشگاه به کسی واگذار شد که با فعالیت های پژوهشی به خوبی آشناست.
وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب به توضیح اهم فعالیت ها پرداخت.
دکتر ابوالحسینی در ادامه اظهار داشت : پژوهشگاه مطالعات تقریبی شامل ۵ گروه است: گروه قرآن و حدیث، گروه فقه و حقوق، گروه احیای تراث، گروه علوم عقلی و گروه علوم سیاسی.
وی با اشاره به بخش های معاونت فرهنگی گفت: ما در معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب جهت بهبود فعالیت ها اداره کل هایی را در نظر گرفتم؛  اداره کل امور قرآنی، اداره کل آموزش و پژوهش، اداره کل گفتگوی مذاهب و اداره کل فضای مجازی.
در پایان مراسم دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اهدای یک تابلو فرش از تلاش ها و فعالیت های حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی تقدیر به عمل آوردند.