بی معنائی در آموزه های وهابیت ؛ سرمنشأجنایات داعش

وهابیت مکتبی است به اصطلاح روشنفکری که در قرن نوزدهم و تحت حمایت انگلستان پدید آمد،اندیشۀ وهابیت بازتولید آموزه های اهل سنت در راستای تغییر و تقلیل آن بر مبنای دین یهود است…


،لذا همانگونه که تفسیر یهود از تشیع، بهاییت را در قرن نوزدهم منجر گردید، تفسیر بنیاد گرای یهودی با تفسیر اسلام سنتی، وهابیت را بر جوامع اسلامی تحمیل نمود به نحوی که تبعات و پیامدهای آن همچنان گریبانگیر جوامع اسلامی شده است.

 

بدیهی است آموزه های خشن و متحجرانه تکفیری فضا را برای پذیرش آن در محیط جغرافیایی شهری به شدت مورد خدشه قرار داداه است لذا اندیشه های غیر عقلانی تکفیری برای جذب اعضای خود که در با برچسب جهاد،وحشیانه ترین اعمال غیر انسانی را مرتکب شده اند ناچار باید در محیط های قومی و قبیله ای و غالبا بیابانگرد به دنبال ترویج آموزه های متحجرانۀ خود باشند، بررسی اجمالی اعضای گروه های تروریستی تکفیری در سوریه و عراق وحضور بیشترین تعداد اعضای داعش ازتونس و عربستان سعودی به خوبی مبین این ادعاست.

در تبیین شالوده های فرقۀ وهابیت باید گفت گروه های تکفیری که با آئین های خود ساخته خشک و مناسکی با هرگونه مذاهبی که بتوانند پیشرفت در زندگی دنیوی و سعادتمندی اخروی را برای پیروان خود رقم بزند مخالفت می کند، لذا خشونت مطلق در اندیشه های تکفیری معلول بی معنائی مفرط در مبنای فکری فرقۀ وهابیت است که نتیجۀ این بی معنائی منجر به ارتکاب جنایات بی حد و حصر در مواجهه با پیروان مذهب حقۀ تشیع و حتی برادران اهل سنت و نیز ظلم وتعدی به پیروان دیگر ادیان همچون ایزدی ها و مسیحیان گردیده است.

بدیهی است تکفیری ها با هر گونه معنا گرائی در زندگی دنیوی و اخروی مخالفند از این رو وهابیت را باید به عنوان دشمن شمارۀ یک همۀادیان الهی بر شمرد زیرا خشونت و بی معنائی فرقۀ وهابیت و اعتقاد شعاری و عبث به آخرت بدون کسب فضائل اخلاقی در دنیا برای سعادتمندی در آخرت منجر به رواج خشونت و جنایات بی شمار در میان تکفیری ها به ویژه داعش گردیده است،در اثبات این مدعا می توان به کشتار بی رحمانۀ مردم عراق و سوریه اعم از شیعه و سنی ایزدی و مسیحی…اشاره نمود که منشأ آن در بی معنائی فکری آموزه های سلفی و. در نتیجه تمایل عجیب ترویست های تکفیری داعش در خشونت وحشیانه و ارتکاب به جنایات دد منشانه دانست، هم چنین باید گفت بی معنائی در بعد فکر و اندیشه در رویکرد متحجرانۀ گروه های تکفیری مولّفه ای به نام مدارا و مواجهه مسالمت آمیز را در قاموس فکری تروریست های تکفیری بی معنا کرده است.

لذا خشونت داعش و دیگر گروه های تکفیری معلول بنیان های فکری فرقۀ وهابیت است که دامنۀ این خشونت و جنایت دامن گیر برخی از حامیان گروه های تکفیری نیز شده است.

اما جای بسی تأسف است که قدرت ها
ی غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر که با ترسیم مولفۀ ای مضحک با عنوان تروریسم خوب و تروریسم بد حمایت بی شائبۀ خود را از گروه های تکفیری رسماً اعلام نمودند، لیکن در چرخشی ظاهری و تبلیغاتی شعار مقابله با داعش را مطرح کردند که این رویکرد فریبکارانه در حالی است که تروریست های تکفیری با دلارهای نفتی عربستان و حمایت های مالی تسلیحاتی غرب،آمریکا و اسرائیل و نیز پادوئی برخی دولت های سازشکار از جمله ترکیه،قطر و اردن فجیع ترین جنایات را در حق مردم سوریه و عراق روا داشته اند.

بدیهی است اقدامات اخیر اوباما و ایجاد ائتلاف با حضور۴۰ کشور تحت عنوان مقابله با داعش نه تنها برای نابودی گروه های تکفیری صورت نمی گیرد، زیراحمایت های مستمر و موثر قدرت های استکباری از تکفیری ها در سوریه و عراق مصداق بارز دروغ بزرگ دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم و افراطی گری است لذا مانور تبلیغاتی آمریکا در مبارزه با داعش قطعا منجر به سرکوب خشونت و افراطی گری د کشورهائی نظیر سوریه و عراق نخواهد شد بلکه از یک سو عقبۀ ننگین امریکا و رژیم های مرتجع عربی واز سوی دیگر طرح شعار مقابله با داعش از سوی حامیان تروریسم آنها را دچار پارادوکس و تضاد گفتار و رفتار نموده است،هم چنین اقدامات خودسرانۀ دولت آمریکا و بی اعتنائی به شورای امنیت سازمان ملل به وضوح دیپلماسی زور و فشار و بی قانونی را ازسوی مدعیان صلح و دموکراسی و قانون مداری آشکار می سازد.

در خاتمه باید گفت ماهیت چرکین گروه های تکفیری و مروجان آموزه های تکفیری در جوامع اسلامی آشکار شده است از این رو بر همۀ دغدغه مندان و متفکران جوامع اسلامی و دیگر جوامع بشری لازم است تا با روشنگری و تقویت قوای مردمی و ارادۀ جوامع اسلامی ماهیت پلید عاملان اسلام هراسی در سراسر جهان را آشکار نمایند و توطئه های خائنانۀ مروجان ایدۀ خشونت و افراطی گری را بر ملا سازند.

یادداشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری