بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تاکید بر حمایت از مسئله فلسطین

 

 

مجمع تقریب همچون گذشته و در راستای سیاستهای راهبردی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال قضیه فلسطین ، از هر گونه اقدامی که همگرایی و وحدت امت اسلامی را تقویت کند حمایت و پشتیبانی می نماید.

 

 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای بر لزوم حمایت از مسئله فلسطین تاکید کرد؛ در این بیانیه آمده است: در شرایطی که جهان عرب و جهان اسلام از وجود برخی از رهبران ناپخته، شرور و مغرور خود و همچنین از اقدامات تفرقه افکنانه و جنگ افروزانه آنان رنج می برد و روسای دولت های خود را بیش از هر زمان دیگر با سران فاسد رژیم صهیونیستی اسرائیل همراه و همنوا می بیند ؛ رئیس جمهور نامتعادل و سبک مغز آمریکا در قامت یک کارگزار تمام عیار رژیم صهیونیستی ظاهر شده و با گستاخی بیسابقه و اهانت آمیز ،تصمیم تحریک آمیز و جنجالی خود را در اجرایی کردن قانون مصوب سال ۱۹۹۵ مبنی بر اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی اعلام می نماید.

 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنان که در بیانیه پایانی سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی تصریح نمود، این اقدام رژیم آمریکا را مغایر تمامی اصول متعارف و ارزش های انسانی و قواعد حقوقی و بین المللی می داند و آنرا شدیدا محکوم می نماید. مجمع تقریب همچنین این اقدام نفرت انگیز و احمقانه را موجب تعمیق وحدت و انسجام امت اسلامی، تقویت و اعتلای جبهه مقاومت و زمینه ساز انتفاضه ای فراگیر نه تنها در سرزمین های اشغالی فلسطین بلکه در سراسر جهان اسلام می داند که یقینا فروپاشی و اضمحلال پیش از موعد این رژیم جعلی را نوید می دهد.

 

این مجمع همچون گذشته و در راستای سیاستهای راهبردی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال قضیه فلسطین ، از هر گونه اقدامی که همگرایی و وحدت امت اسلامی را تقویت کرده و جبهه مقاومت را در مبارزه با سیاست های نظام سلطه به رهبری آمریکا و صهیونیزم بین الملل یاری رساند، قویا حمایت و پشتیبانی می نماید .