به ملت بحرین برای تحریم انتخابات صوری تبریك می گوییم

 

دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای پیرامون انتخابات بحرین، تحریم این انتخابات كه هدف از آن مصادره حق ملت در تعیین سرنوشتشان است، را به ملت بحرین تبریك گفت.

.

در بیانیه آیت الله اراكی آمده است: در خبرها شنیدیم كه حكومت بحرین سعی دارد از طریق برگزاری انتخاباتی صوری،‌ روشی جدید از سركوب سیاسی در این كشور را به مرحله اجرا گذارد و این در حالی است كه اكثریت مردم بحرین و رهبران دینی و سیاسی آنها، این انتخابات را تحریم كرده و در آن مشاركت نخواهند داشت.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: ما پایداری ملت بحرین و رهبران دینی و اندیشمندان سیاسی و نخبگان هوشیار آن و اصرار آنها در مطالبه حق ملت در تعیین سرنوشت و جهاد بر ضد استبداد و مقابله با كشتار برنامه ریزی شده فرزندان این ملت و نقض آزادی های آنان را قدر دانسته و موضع اخیر این ملت در تحریم انتخابات صوری كه هدف آن تنها مصادره حق ملت در تعیین سرنوشت خود است، را گرامی می داریم.

این بیانیه می افزاید: بار دیگر به حكام بحرین توصیه می كنیم خواسته ملت را محقق سازند و مطالبات به حق آنان را در تعیین سرنوشت و آزادی بیان و استقلال از سلطه اجانب و بهره گیری از حقوق انسانی مورد پذیرش شرع اسلامی و عرف بین المللی،‌محقق سازند؛ اسلوبی كه حكام بحرین در مواجهه با ملت بحرین و سركوب انقلاب و خاموش كردن صدای آزادی خواهانه آنان به كار می بندند تنها پایداری ملت بحرین، رهبران و نخبگان آن و اصرار ایشان برای دستیابی به حقوقشان را افزایش می دهد.

آیت الله اراكی در پایان این بیانیه تاكید كرد: خداوند ملت بحرین و رهبران آزادی خواه آن را حفظ كرده و برای آنها پیروزی عاجل و فتح قریب را محقق سازد كه خداوند شنونده و اجابت كننده است.