به آینده وحدت شیعه و سنی امیدوارم

مولوی نذیر احمد سلامی در گفتگو با سایت پژوهشگاه مطالعات تقریبی تاکید کرد: با تمام مشکلات پیش روی وحدت ، من به آینده وحدت شیعه و سنی امیدوارم.

 

پس از کنفرانس بین المللی نقش علما در حمایت از مقاومت فلسطین به سراغ مولوی نذیر احمد سلامی از علمای برجسته اهل سنت سیستان و بلوچستان و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری رفتیم تا نظرات ایشان را پیرامون کنفرانس و وحدت مسلمان جویا شویم .

همایش علمای مقاومت به پایان رسید تحلیل شما از برگزاری این همایش چیست ؟

شرکت کنندگان دراین همایش با حضور خود علاقه مندی و حمایت شان را از مقاومت مردم فلسطین به منصه ظهور گذاشتند و نشان دادند جهان اسلام در مواقع ضروری می تواند به انسجام امیدوار باشد .اما نکته مهم اینست که نباید فقط به حضور در این همایش ها بسنده کرد یعنی لازم است پیشنهادات و تئوری های مطرح شده در این همایش ها اجرایی شود .در صورتی که پیشنهادات همایش به صورت اجرایی و عملیاتی محقق گردد می توان گفت کنفرانس موفقی برگزار شده است .

همانطور که گفتید در این همایش پیشنهادات و تئوری ها بیان می شود اما سوال اینجاست که چگونه می توان در مسیر اجرایی شدن آنها گام برداشت ؟

بهترین ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن آن پیشنهادات اینست که در مرحله اول دوستان پیشنهاد دهنده راه های اجرایی شدن را بررسی کرده و از کسانی که قدرت اجرایی دارند کمک گرفته شود تا بتوان در این مسیر گام برداشت .

وحدت شیعه و سنی در طول ۶۰ سال اخیریعنی از زمان آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت که در اوج خود قرار داشت تا به حال دچار فراز و فرود هایی شده است . به نظر شما وحدت شیعه و سنی امروز در چه مرحله ای قرار دارد ؟

به نظر من وحدت امروزه در مرحله گذار است یعنی با تمام مشکلات پیش روی وحدت ، من به آینده وحدت شیعه و سنی امیدوارم . اما برای رسیدن به وحت کامل باید بده بستان داشت یعنی طرفین در عین حفظ اصول ،در مواردی که جزء واجبات و اولویات مذهب نیست انعطاف داشته باشند تا بتوان با بیان اشتراکان مذاهب به وحدت رسید.