برگزاری چهارمین نشست علمی ـ مذهبی با موضوع « وحدت و تقریب و چالش های پیش روی »

 

 

 

 

چهارمین نشست علمی ـ مذهبی با موضوع  « وحدت و تقریب و چالش های پیش روی » با حضور پروفسور فرحات الجعیبری رئیس جمعیت اباضیه تونس در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار می شود .

در این نشست که با حضور طلاب و دانشجویان برگزار می شود پروفسور فرحات الجعیبری رئیس جمعیت اباضیه تونس سخنرانی خواهد کرد .

این نشست سه شنبه ۱۴  اردیبهشت در پژوهشگاه مطالعات تقریبی ( قم – میدان جهاد – بلوار ۱۵ خرداد – نبش کوچه  ۴ ) ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می شود .

اختصاصی سایت پژوهشگاه مطالعات تقریبی