برگزاری جلسه شورای عالی پژوهش پژوهشگاه مطالعات تقریبی

 

جلسه شورای عالی پژوهش پژوهشگاه مطالعات تقریبی پنجشنبه ۲۷/۹/۹۳ درپژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد .

 

 

دراین جلسه  آیت الله تسخیری رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب ، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی ، حجت الاسلام والمسلمین زمانی ، حجت الاسلام والمسلمین نجف ، حجت الاسلام والمسلمین اوحدی ، حجت الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم و دکتر تبراییان حضور داشتند.

خاطرنشان می شود بررسی طرح تفصیلی تفسیر مقارن ، طرح جامع سلسله مباحث فقه مقارن ، طرح تدوین زبان انگلیسی تخصصی تقریب از موضوعات اصلی این جلسه بود .