برگزاری جلسه تعیین اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات تقریبی

 

 

 

 

جلسه تعیین اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان معاون امور فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی امروز یکشنبه ۵ شهریور برگزار شد .

 

طی این جلسه که با حضور محققین پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد , حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی معاون پژوهشی پژوهشگاه  با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار داشت : در این جلسه دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت ؛ نخست درباره تعداد پژوهشکده ها و گروه ها بحث شد و محققین محترم پژوهشگاه پیشنهادات و نظرات خود را ارائه نمودند .

 

وی افزود : مورد دوم اینکه پیرامون سرفصل ها و ریز موضوعات تقریبی بحث و پیشنهادات موثری مطرح گردید  و ما اذعان داریم پس از جمع بندی این پیشنهادات رویکرد پژوهشگاه و مسیر پژوهشی آن منقح و روشن خواهد شد .