برگزاری جلسه اتاق فکر گروه تفسیر علوم قرآنی مقارن در پژوهشگاه مطالعات تقریبی

 

 

 

جلسه اتاق فکر گروه تفسیر علوم قرآنی مقارن با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد .

 

در این جلسه که عصر دوشنبه ۲۳ مرداد برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان , حجت الاسلام والمسلمین دکتر فاکر میبدی , حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهجت پور, حجت الاسلام والمسلمین دکتر حاج علی , حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نژاد , حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوروزی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی حضور داشتند .

 

” پیشنهاد موضوعات تقریبی متناسب با گروه تفسیر علوم قرآنی مقارن ” محور اصلی جلسه اتاق فکر گروه تفسیر علوم قرآنی مقارن بود .