برگزاری جشنواره بین المللی شعر رسول مهربانی

جشنواره بین المللی شعر «رسول مهربانی» با حضوردکتر جنتی وزیر ارشاد اسلامی و آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب پنجشنبه ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ برگزار می گردد.

افتتاحیه این جشنواره صبح پنجشنبه (۹تا ۱۲) با عنوان نشست تخصصی علمی و شعرخوانی با حضور شاعران برگزیده کشورشروع و اختتامیه جشنواره (۱۸تا ۲۲)با سخنرانی دکتر جنتی وزیر ارشاد اسلامی و آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب و شعر خوانی شاعران برگزیده برگزار می گردد.

همچنین جشنواره بین المللی شعرعربی «رسول الرحمة» با حضور شاعران برگزیده بخش عربی در دو نوبت صبح و عصر چهارشنبه ۲۴/۱۰/۹۳ برگزار می شود .

خاطر نشان می شود مکان برگزاری جشنواره قم، چهارراه شهدا، خیابان معلم، مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی می باشد .