برگزاری اولین جلسه اتاق فکر پژوهشگاه مطالعات تقریبی/تصاویر

 

 

اولین جلسه اتاق فکر پژوهشگاه مطالعات تقریبی در سال ۹۶  عصر دوشنبه ۱۹ تیرماه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان برگزار شد.

 

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان ریاست پژوهشگاه مطالعات تقریبی و رئیس اتاق فکر پژوهشگاه , دکتر منوچهر متکی معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اعضای اتاق فکر حضور داشتند .

 

” بحث درباره ساختار و نمودار پژوهشگاه ”  و ” بحث درباره معرفی موضوعات و تعیین الویت های پژوهشی ”  دو محور اصلی جلسه اتاق فکر پژوهشگاه مطالعات تقریبی بود .

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان , دکتر منوچهر متکی , حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا نژاد , حجت الاسلام والمسلمین دکتر برنجکار ,  حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیزاده موسوی , حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی , حجت الاسلام والمسلمین دکتر طاهری و دکتر اکبری اعضای اتاق فکر پژوهشگاه مطالعات تقریبی هستند .