برگزاری اولین جلسه اتاق اندیشه ورز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم

اولین جلسه اتاق اندیشه ورز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از اندیشمندان و مدیران ارشد فرهنگی و بین الملل حوزه علمیه قم برگزار شد.
اعضای اتاق اندیشه ورز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با دعوت حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری جهت تبادل نظر در خصوص برنامه های قابل اجرا
و مورد نیاز بمنظور وحدت جهان اسلام و تقریب مذاهب اسلامی در عرصه بین الملل و جهت پیشبرد اهداف بلند مدت تشکیل امت واحده اسلامی تاسیس شده است.
در این جلسه در خصوص تبیین اهداف راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بهبودروش ها، شناسایی وتعامل بیش ازپیش با شخصیت¬های حقیقی و حقوقی جهان اسلام بمنظور تعامل و همکاری در زمینه¬های مختلف و …
بحث و تبادل نظر شد.
خاطر نشان می شود این نشست به صورت دائم و هر دو هفته یکبار در ساختمان پژوهشگاه مجمع جهانی تقریب در قم برگزار خواهد شد.