بازدید رایزن فرهنگی ایران در لبنان از غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 

 

 

 

آقای شریعتمدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن حضور در نمایشگاه هفته فرهنگی قم در لبنان از غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بازدید کردند.

 

آقای شریعتمدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، ضمن حضور در غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  به تبادل نظر با هیات اعزامی پیرامون آثار موجود پرداخت و اقدامات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را قابل تقدیر دانست.

وی در این دیدار با بیان تجربیات خود در منطقه نسبت به فضای فرهنگی و مذهبی کشور لبنان نکاتی را یادآور شد و در خصوص دیدار با برخی از شخصیت ها و مراکز علمی راهنمایی هایی را ارائه نمود.

در پایان ضمن بازدید از کتب مجمع و سیر نمایشگاهی، یک دوره کتاب «موسوعه اصول الفقه المقارن» به ایشان اهدا گردید.