انتشار شماره جدید مجله علمی _ پژوهشی فقه مقارن‎

 

 

 

 

شماره پنجم مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن چاپ و روانه بازار نشر شد.

 

پنجمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

 

در شماره جدید این مجله علمی ـ پژوهشی مقالاتی از دکتر  عابدین مومنی، مهدی رهبر، محمدرضا رضوان طلب، حسین داورزنی، محمدصالح مصلح و… به چاپ رسیده است.

 

مطالبی که شماره ۵ مجله علمی  ـ پژوهشی فقه مقارن دربرگرفته به شرح ذیل است:

 

سرمقاله: آرمان فقه مقارن از دکتر عابدین مؤمنی، نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی از عابدین مؤمنی، حامد رستمی نجف آبادی،  مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران از مهدی رهبر و منیره خطیبی، طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسستها و پیوستها از سید حامدحسین هاشمی.

 

مقالات دیگری نیز با عناوین زیر در این شماره منتشر شده است: واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی از  محمد ساردویی نسب، طاهره سادات نعیمی، مریم خادمی، حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی  از محمدرضا رضوان طلب، حسین داورزنی و محمدصالح مصلح و  مقاله ای با عنوان متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی از مرتضی رحیمی و محمدهاشم پورمولا.

 

همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است.

 

این مجله به صورت فصلنامه بنابر مجوز شماره ۳/۱۸/۱۲۷۸۴۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۲) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» است.