امروز بیشترین ضرورت برای برگزاری کنفرانس وحدت احساس می شود

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری : باید نشست ها و گفتمان بین علمای جهان اسلام گسترش پیدا کند چرا که علما و اندیشمندان نقش اساسی و محوری در آگاه سازی مردم و ملت های مسلمان نسبت به اسلام راستین خواهند داشت .


امروز جهان اسلام با شرایط حساسی مواجه است گروه های تکفیری و افراطی به عنوان بازوان عملیاتی استکبار جهانی در حال ایجاد تفرقه و انشقاق در جهان اسلام هستند .

بدین منظور با توجه به نیاز مبرم به وحدت و درآستانه کنفرانس وحدت اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی به گفتگو پرداختیم .

با توجه به اینکه جهان اسلام شرایط حساسی را پشت سر می گذارد تحلیل شما از وضعیت به وجود آمده چیست ؟

امروز استکبار جهانی تمام برنامه ها وطرح های خود را با خلق گروه های افراطی و متحجر که نتیجه برنامه ریزی دیروز آنهاست به منصه ظهور گذاشته است .

دشمن چندین قرن در حال برنامه ریزی و مطالعه برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین مذاهب اسلامی بود تا اسلام ناب و حقیقی را که مد نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری بود مخدوش جلوه دهند که متاسفانه ما نسبت به این موضوع غافل بودیم .

امروز گروه هایی با نام اسلام متولد شده اند با افکار سلفی وافراطی با تفسیر و قرائت متحجرانه که در ضدیت کامل با اسلام واقعی است .این گروه ها به نام اسلام هر گروهی را که احساس کنند با آنها هم خوانی ندارد کافر دانسته و انها را می کشند .

 

درآستانه بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی هستیم جنابعالی ضرورت برگزاری این کنفرانس ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

امروز بیشترین ضرورت برای برگزاری کنفرانس وحدت احساس می شود .جهان اسلام باید متوجه خطرات پیش رو باشد .

یکی از عوامل موفقیت استکبار درایجاد فتنه و تفرقه، عدم توجه عالمان دینی به وحدت می باشد به عبارت دیگر استکبار از این غفلت یعنی عدم توجه کافی علما به وحدت سواستفاده نمود و از درون خانواده اسلام گروه های افراطی و متحجر را برای مخدوش کردن چهره وحیانی اسلام بکار گرفت.

باید نشست ها و گفتمان بین علمای جهان اسلام گسترش پیدا کند چرا که علما و اندیشمندان نقش اساسی و محوری در اگاه سازی مردم و ملت های مسلمان نسبت به اسلام راستین خواهند داشت تا به تبیین خطر گروه های تکفیری بپردازند.

به عبارت دیگر ابتدا باید علما و اندیشمندان به همفکری و وحدت رویه برسند که کنفرانس وحدت اسلامی مناسب ترین زمان برای رسیدن به یک وحدت عملی می باشد.

کنفرانس وحدت محملی جهت رسیدن به وحدت رویه ، شناخت چالشها و آسیب ها ، چگونگی استفاده از فرصت ها در مقابله با این گروه های افراطی وحفظ و صیانت از وحدت اسلامی می باشد .

 

کنفرانس بیست و هشتم با محوریت موضوع فلسطین و غزه شروع خواهد شد جنابعالی اهمیت این موضوع را چگونه می بینید؟

 

امروزه بحث غزه مهمترین موضوع جهان اسلام می باشد . همانطور که در جریا ن جنگ غزه دنیا شاهد آن بود اسراییل با قصاوت عجیبی وبا استفاده از سلاح های ممنوع به تجاوز علیه ملت فلسطین پرداخت که متاسفانه سازمانهای حقوق بشر کمترین توجهی به ان نداشتند واینجاست که نقش علمای جهان اسلام مشخص می شود که بدون توجه به سازمانهای حقوق بشری بتوانند با آگاه سازی ملت های اسلامی عمق جنایت های اسراییل را نمایان سازند و بهترین زمان برای این موضوع کنفرانس وحدت اسلامی می باشد.

لذا در کنفرانس بیست و هشتم به سفارش دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حضرت آیت الله اراکی به منظور پیگری موضوعات مطرح شده درکنفرانس علمای مقاومت که آثار مثبت فراوانی بر آن مترتب بود ، موضوع فلسطین مورد بررسی قرار می گیرد .