امروز امیدی به حکام کشورهای عربی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین نیست

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی تأکید کرد: امروز نمی توان به حکام کشور های عربی امید داشت که آنها از ملت مظلوم فلسطین در مبارزه با رژیم اشغالگر دفاع کنند

پس ملت های اسلامی باید به پاخیزند و از تمامیت ارضی فلسطین دفاع کنند.

 

به گزارش خبرنگار تقریب از بیروت، حجت الاسلام دکتر مختاری رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی طی سخنانی در کمیسیون “فلسطین و نقش عرب و مسلمانان” که صبح روز چهارشنبه در حاشیه اولین اجلاس اتحادیه علمای مقاومت در بیروت برگزار شد، با اشاره به اینکه مسئله فلسطین مهمترین مسئله مسلمانان است، اظهار داشت: فلسطین متعلق به همه مسلمانان است و هیچ گاه مسلمانان نسبت به آن بی تفاوت نبوده و نخواهند بود.
 
وی با بیان اینکه فلسطین از یک سو یک کشور عربی و از سوی دیگر یک کشور اسلامی است، اظهار داشت: از اینکه یک کشور عربی است  همه اعراب در قبال آن مسئولیت دارند و بایستی از همه امکانات و توانمندی های خویش بهره بگیرند تا سرزمین اشغالی آزاد گردد و هر گونه کوتاهی در برابر مسئله فلسطین گناهی نا بخشودنی است.
 
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با بیان اینکه همچنین فلسطین یک کشور اسلامی ، قبله اول مسلمین جهان و سرزمین وحی انبیا است،اظهار داشت: از این جهت همه مسلمانان اعم از عرب و عجم و از اقوام و طوایف مختلف وظیفه دینی و شرعی دارند تا از هویت وجودی فلسطین دفاع کنند.
 
وی تأکید کرد: باید اعتراف کنیم که همه مسلمانان در قبال فلسطین کوتاهی کرده اند همچنین باید اعتراف کنیم که ملت  فلسطین مورد ظلم و ستم رژیم صهیونیستی قرار می گیرد و این رژیم ابتدایی ترین مسائل انسانی و اخلاقی را نسبت به فلسطینی ها رعایت نمی کند.
 
دکتر مختاری افزود: امروز نمی توان به حکام کشور های عربی امید داشت که آنها به ملت مظلوم فلسطین در مبارزه با رژیم اشغالگر کمک کنند پس ملت های اسلامی باید به پاخیزند و از تمامیت ارضی فلسطین دفاع کنند.