الوجيز في معرفة الکتاب العزيز (مقدمة كتاب آلاء الرحمن)

 

 

 

 

نویسنده: محمدجواد بلاغی

مصحح: محمدمهدي نجف/

زیر نظر : سیدمحمدباقر حکیم

چاپ اول/ ۱۴۱۹ ق – ۱۹۹۸ م/ ۲۰۰۰ نسخه/ وزیري  ۱۶۸ ص/ شومیز

 

_______________________________

 

مفسران از زمره متفکران بزرگ اسلامی هستند که همواره در اندیشه شناخت معارف اصیل قرآنی بوده اند. یکی از این اندیشه وران نامور، مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی(م۱۳۵۲ق) است که در حوزه هاي مختلف علوم و معارف اسلامی تألیفات متعددي به زبان عربی دارد. یکی از تألیفات ارزنده وي، تفسیر معروف: «آلاء الرحمن في تفسير القرآن» است که دارای مقدمه جامع و ارزشمندی است.

این مقدمه دارای چهار فصل و یک خاتمه است. فصل اول در باره اعجاز قرآن، فصل دوم در باره تاریخ جمع قرآن و عدم تحریف آن، فصل سوم در باره قرائات و احکام آن، و در فصل چهارم مباحث علم تفسیر و آداب آن را پیش کشیده است. در خاتمه کتاب نیز نویسنده متذکر شده که هنگام نوشتن تفسیر، چه منابعی را در اختیار داشته است. اکنون این مقدمه پس از تحقیقات و استخراج منابع، توسط مرکز تحقیقات مجمع تقریب مذاهب اسلامی به صورت کتاب مستقلی با نام «الوجیز فی معرفة الکتاب العزیز» به چاپ رسیده و قبلاً نیز به عنوان مقدم تفسیر مجمع البيان طبرسی نیز به چاپ رسیده بوده است.

تصحیح و تحقیق این مقدمه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدي نجف زیر نظر آیت الله سید محمد باقر حکیم(ره) انجام شده است.