الجهاد فی المأثور عن اهل السنـّة والإمامیـّة

موضوعوحدت اسلامیپدید آورندهمعاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی
ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامیسال چاپ۱۴۲۶ ق – ۲۰۰۵ م

معرفی

مسئله جهاد در اسلام یکی از موضوعات پر مناقشه‌ای است که از سوی غربیان مطرح شده و آن را زمینه‌ساز بسیاری از خشونت‌های رخ داده در جهان قلمداد می‌کنند؛ در حالی که شریعت اسلام جهاد را برای توسعه، سلب رفاه و آسایش ملت‌های دیگر یا برتری جویی در جهان و مشروع ندانسته و آن را مردود می‌شمارد و طرح این‌گونه اهداف برای جهاد اسلامی از سوی دشمنان فقط برای مخدوش ساختن سیمای تابناک اسلام در چشم ملت‌های مستضعف جهان است.

کتاب حاضر که نهمین اثر از مجموعه آثار «سلسلة الاحادیث المشترکة» به شمار می‌آید، بر آن است تا از طریق استخراج روایات مشترک مربوط به مسئله جهاد در احادیث امامیه و اهل سنت، جایگاه جهاد، اهداف و ویژگی‌های آن را برای مخاطب خود تبیین کند.

کتاب علاوه بر دو مقدمه ناشر و مؤلف، حاوی هجده فصل است. فضیلت جهاد، افتخار و فضیلت مجاهدان و رزمندگان، شهید و شهادت در اسلام، وجوب و فلسفه جهاد و تشویق به آن، فضیلت حراست و نگهبانی و نگهبانان، اقسام و مراتب جهاد، احکام جهاد، سیاست جنگی، آداب جهاد، تسلیحات و تجهیزات جنگ، صلح و امنیت، مبارزه با مشرکین، مبارزه با ظالمان و محاربان، احكام اسرا، غنایم، جزیه و نماز در جنگ، موضوعات هجده فصل كتاب را تشكیل می‌دهند. پایان بخش كتاب، فهرست منابع است.