التحديات المعاصرة و مشروع المواجهة الإسلامية

نویسنده: محمد مهدي الآصفي
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۲۵۶ صفحه، سال ۱۳۸۸

_______________________________

حادثۀ یازدهم سپتامبر بهانۀ مناسبی برای سیاستمداران غرب و صهیونیست ها ایجاد کرد تا گفتمان تفوق جویانه، مستکبرانه، تجاوزگرانه و اشغالگرانه ای از طریق حملات نظامی و تحریمهای اقتصادي یا فشارهای سیاسی و فرهنگی، بر ضد کشورهای اسلامی که تسلیم سیاستهای سیاستمداران کاخ سفید نبودند، اتخاذ کند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسلمانان برای رویارویی با این چالشها باید به اقدامات و سیاستهای دیگران دل خوش کنند یا زمان آن فرا رسیده که استراتژی و راهبرد اسلامی را بر اساس اندیشۀ گرانقدر قرآنی و نیز میراث ارزشمندی که رسول اعظم(ص)، اهل بیت(ع) و صحابه به یادگار گذاشته اند، پی ریزی و تأسیس کنند؟

این کتاب بر آن است تا این پرسش بنیادی را پاسخ دهد. کتاب از مقدمۀ ناشر، پیشگفتار نویسنده و سه فصل تشکیل شده است. نویسنده در فصل اول، ابتدا دربارء چالشهایی که اسلام از زمان ظهورش با آن مواجه بوده، بحث کرده؛ سپس به سه چالش اصلی ای که اسلام و مسلمانان با آن مواجه اند یعنی اشغال، تروریسم و جهانی سازی اشاره کرده است.

در فصل دوم ، این سه چالش اصلی اسلام بررسی و نمونه هایی از آن در سرزمینهای اسلامی بیان شده و نویسنده برای نحوۀ رویارویی با آنها به نکاتی اشاره کرده است.

نویسنده در فصل سوم کتاب مجموعه ای از اصطلاحات تربیتی، فرهنگی، جنبشی، سیاسی، اقتصادی و علمی را برای رویارویی با چالشهای پیش روی مسلمانان آورده است که از بین آنها می توان به این موارد اشاره کرد: صبر و تقوی، آموزش و تربیت نسل جوان و نوجوان ، ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، مقابلۀ چالش با چالش، حضور آگاهانه در صحنه، بینش سیاسی و احساس مسئولیت، گفتمان سیاسی، گفتمان امت، وحدت کلمه در گفتمان سیاسی، عقلانیت و واقعگرایی.

نویسنده همچنین در مباحث خود از آیات قرآنی بهره گرفته است.