آیت الله اراکی در همایش ملی زن پرورش دهنده جامعه پاک : حضرت فاطمه(س) محور و اساس تطهیر بیت خاندان و عصمت طهارت است

 

 

 

آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در همایش زن پرورش دهنده جامعه پاک که به همت اداره کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب برگزار شده بود به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

آیت الله اراکی  با اشاره به  جایگاه  شخصیت حضرت زهرا(س) در ساختن جامعه اسلامی  اشاره کرد و گفت: درباره مقامات معنوی حضرت زهرا(س) سخنان زیادی گفته شده اما این حرفها کمتر از آن چیزی است که درباره مقام ایشان است.

عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: بحث روی این نیست که همه افراد خوب می شوند بلکه بحث روی جامعه صالحه است که شخصیت کلان آن، انسان متقی است. امام رأس این جامعه و همه افراد اعضاء چنین جامعه ای هستند که شخص واحد شکل می گیرد، اما شخص جامعه کلانی که دارای قلب واحد است که فعل او واحد و بغض او واحد است و این همان هدف از ارسال انبیاء الهی است.

استاد سطوح عالی حوزه  افزود: جامعه قسط به معنای حب واحد، عدل واحد و بغض واحد است. این ها مشخه جامعه کلان و واحد است که رهبری آن امام به عهده می گیرد و این به عواملی و تکالیف و راهکارهای وابسته است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: اما راهکار جامعه سالم این است خدا افرادی را برای تحقق چنین جامعه ای گزینش می کند. این گزینش در مرحله ای فردی و مراحل بعد و خانوادگی بوده است.

عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: گزینش خانواده گی مانند خانواده حضرت ابراهیم(ع) بوده است که نسل به نسل منتقل شده است. البته دو نسل که یکی پیمان شکن شد و آن نسل پیمان شکن نسل اسرائیل است که خدای متعال در سوره مریم(س) اشاره می کند و به همین دلیل پیمان شکنی، امامت از آنها گرفته شد وبه آل اسماعیل داده شد.

وی در ادامه  افزود: اما نسل دیگر حضرت اسماعیل است. حضرت ابراهیم و اسماعیل بنا کننده خانه خدا می شوند که این خانه، خانه پیامبر اسلام(ص) است. این اشاره به این است که امامت در ذریه حضرت اسماعیل محقق می شود که او پیامبر(ص) است. این گزینش خانوادگی است وتا روز قیامت ادامه دارد.

آیت الله اراکی گفت: اما این خانواده گزینش شده براساس تطهیر است. هر جا کلمه یرید در قرآن آمده سنت مستمر است. این آل البیت پاک شده اند، این پاک شدن محدود به زمان و خانواده واحد نیست بلکه منظور خانواده جامعه است این یعنی تطهیر از خانواده به جامعه سرایت پیدا می کند و خواهد کرد.

عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: هدف آنها تربیت و تطهیر جامعه آرمانی است و نتیجه تطهیر این است که درخانه حضرت علی(ع) و فاطمه(س) چشمه ای می  جوشد که همه را تطهیر می کند و مرکز این خاندان حضرت زهرا(س) می شود.

آیت الله اراکی در پایان با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه (س) گفت: حضرت فاطمه(س) محور و اساس تطهیر بیت خاندان و عصمت طهارت است و براساس این بیت، پاکی به جامعه سرایت می کند و سبب شد دشمن  تحمل نکند و به خانه حضرت زهرا(س) حمله کنند.