آخرین اخبار
  • همه
  • آخرین اخبار
  • گالری تصاویر
  • گالری صوت ها
  • گالری ویدئو
همه
  • همه
  • آخرین اخبار
  • گالری تصاویر
  • گالری صوت ها
  • گالری ویدئو

کرسی هجدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار شد

اطلاعیه هجدهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

کرسی هفدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

شانزدهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار شد

کرسی شانزدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی

تقدیر از فعالیت های جناب آقای احمد ابوالحسینی در ثبت پیرنگ